Förändringar i kontaktuppgifter

Vårt kontor finns numera på adressen Degerhamnsvägen 29, 66100 MALAX. Vår tidigare fasta telefon- och faxnummer är också tagna ur bruk. Ni kan numera nå oss på telefonnummer 050 566 3174.