Malax-Korsnäs hvc

Wikcon gör en inre och yttre renovering på 1300m2 vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral (tandläkar- och läkaravdelningen) under åren 2016-2017.