Kårkulla samkommun

Nybyggnad av arbetscentral i Kristinestad ca 280m2. KVR projekt. Färdigställs 2020.