Mosebacke förskola & skola

Huvudentreprenad. Tillbyggnad förskola, tillbyggnad Mosebackes skola som en spiralformad snäcka, ny ingång och slöjdsal i byggnad A. Totalt 1960m2, färdigställs 31.12.2021.