Mosebacke förskola & skola

Huvudentreprenad. Tillbyggnad förskola, tillbyggnad Mosebackes skola som en spiralformad snäcka, ny ingång och slöjdsal i byggnad A. Totalt 1960 m², färdigställdes 2021. 

Läs mer om byggnaden i Vasabladet.