Närpes HVC sjukhus och källare

Huvudentreprenad, renovering och utbyggnader ca 4000 m². Färdigställs augusti 2019.