Östermark kyrka

Renovering och målning av Östermark kyrka. Nytt golv och husteknik. KRV projekt. Färdigställdes mars 2020.