PAV Oy Ab, Brinken Malax

Nybyggnad av kontor 421 m², verkstad 820 m², biltak 266 m². Färdigställs 2021-2022.