Tämä on Wikcon

wikcon aaa rating finskaWikcon aloitti toimin­tansa vuonna 2005, mistä lähtien se on kehittynyt johta­vaksi rakennus­alan yri­tykse­ksi. Teemme koko­nais­ratkaisuja niin yksi­tyis­hen­kilöille kuin kunnille ja yrityksille. Lisäksi rakennamme ja myös myymme asuntoja. Omistaja Matias Wik on aktiivisesti mukana kaikissa hankkeissamme. Yhdessä kokeneiden ja vastuullisten timpureidemme kanssa pidämme huolen siitä, että toimitamme ehdotto­masti korkea­laatuisen lopputuotteen sovittuun aikaan.

Työalueemme ulottuu etelästä Kristiinan­kaupungista poh­joiseen Musta­saareen saakka. Vahva paikallinen sitou­tuminen mahdollistaa sen, että voimme työskennellä lähellä asiakkaitamme. Todis­teena määrätietoi­suudestamme meidät valittiin vuoden 2011 Nuoreksi Yrittäjäksi Pohjan­maalla. Liikevaihtomme on 4 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä meillä on 14 täysaikaista työntekijää.