Malax Korsnäs Hälsovårdscentral

Inre och yttre renovering 1300m² av Malax Korsnäs Hälsovårdscentral. Arbetet påbörjades mars 2016 och första skedet, tandläkaravdelningen, blev färdig december 2016. Arbetet med andra skedet, läkaravdelning, färdigställdes september 2017.