Vastuullisuus

Energiaa omasta aurinkopuistosta

Kesällä 2023 rakensimme Petolahden hallimme viereen aurinkovoimapuiston, jossa on 564 aurinkopaneelia. Vuodessa ne tuottavat energiaa arviolta 210 megawattituntia, kattaen koko hallimme energiatarpeen. Ylijäämäsähkön myymme sähköyhtiölle.

Aurinkopuisto pienentää hiilidioksidipäästöjämme 80 prosenttia. Kokonaisuudessaan päästöjä syntyy vuositasolla 24 tonnia vähemmän, mikä vastaa 17 000 kilometrin automatkan CO₂-päästöjä.

Aurinkopuiston avainluvut

564

Aurinkopaneelia

210

MWh aurinkoenergiaa vuodessa

80 %

vähemmän päästöjä

Kierrätämme ja uusiokäytämme materiaaleja

Rakennusprojektien aikana syntyy lähes aina paljon jätettä. Jätteiden asianmukainen lajittelu sekä materiaalien uusiokäyttö onkin yksi tärkeimmistä ympäristöteoista, jonka voimme rakennusyrityksenä tehdä.

Lajittelemme kaiken rakennuspaikalla syntyvän jätteen emmekä heitä pois ylijääneitä, uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja. Sen sijaan varastoimme ja hyödynnämme ne seuraavassa projektissa. Esimerkiksi Petolahden hallimme on kunnostettu lähes kokonaan kierrätysmateriaaleilla.

Seuraamme hiilijalanjälkeämme

Greenhouse Gas Protocol -standardi erittelee yritysten päästölähteet kolmeen eri scopeen eli luokkaan. Wikconin hiilijalanjälki oli vuonna 2023 scopeissa 1 ja 2 yhteensä 139 tCO₂e (hiilidioksidiekvivalenttitonni).

Scope 1 kattaa yrityksen omasta energiantuotannosta, kiinteistöistä ja ajoneuvoista syntyvät suorat päästöt. Scope 2 käsittää sen sijaan epäsuorat päästöt, kuten ostetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen.