Hållbarhet

Återanvändning

Vid ett bygge uppstår det så gott som alltid mycket spill, som i värsta fall hamnar på avstjälpningsplatsen. En av de viktigaste åtgärderna ett byggföretag kan göra för miljön är att därför att återanvända material.
På Wikcon har vi som princip att inte slänga bort material som blir över. Istället lagrar vi det i vår hall och återanvänder i nästa projekt. Vår egen hall har vi till exempel renoverat nästan helt och hållet med återanvänt material.

 

Återvinning

För oss på Wikcon har avfallssortering och återvinning varit en självklarhet redan länge. Vi källsorterar allt vårt avfall på byggplatsen, och tack vare att vi numera har en egen hall kan vi göra en ännu noggrannare källsortering än förut.

Solpark

Vår park med solpaneler, som byggs sommaren 2023, kommer att täcka hela vårt elbehov. Solparken står bredvid vår hall i Petalax och en har en effekt på 230 kW. Tack vare att parken står på ett industriområde finns all elinfrastruktur färdig, så det är lätt att ta den i bruk.
Parken sänker vårt koldioxidavtryck väsentligt och vi håller som bäst på och gör de exakta uträkningarna. Överskottselen som vi inte själva använder säljer vi till elbolaget.