I december påbörjade Wikcon ytterligare ett stort projekt när Malax Limpans produktionsanläggning började byggas ut.

Familjebageriet Malax Limpan bakar sitt populära skärgårdssbröd i en modern produktionsanläggning i Runsor i Vasa. Med åren har lokalerna blivit för små och i december 2023 påbörjades arbetet med att bygga ut anläggningen.

Wikcon kommer att ansvara för bygget av den nya tillbyggnaden och för ändringsarbeten i den befintliga produktionsbyggnaden. Till arbetet hör bland annat byte av mellanväggar. Mer än 300 kvadratmeter nytt utrymme kommer att byggas – Malax Limpan får inte bara mer produktionsutrymme, utan också en mycket större lastbrygga.

Utbyggnadsprojektet kommer att genomföras som delad entreprenad med flera entreprenörer. Wikcon är huvudentreprenör för bygget. Företaget startade sin insats i början av december med schaktnings- och pålningsarbeten. Den nya anläggningen beräknas vara klar hösten 2024.