Det är inte ofta man ligger före i tidtabellen i ett byggprojekt, men när vi byggde ett hus åt Kristinestads bostäder hände det. Hemligheten stavas noggrann planering och stenhård projektledning.

Ett projekt som blev klart ett halvt år i förtid

Kristinestads bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som hyr ut bostäder. Vi ansvarade för entreprenaden av ett nytt hus, Kyrkotorget, som byggdes i trähusidyllen i Kristinestad. Utvändigt ser huset gammalt ut, men invändigt är det utrustat med den senaste tekniken.

Projektet startade våren 2022, och på grund av kriget insåg vi tidigt att det kunde bli problem med leveranserna. Därför beslöt vi att köpa in allt material som behövdes i ett tidigt skede, och mellanlagra det i vår hall i Petalax. På det här sättet kunde vi säkerställa att tidtabellen höll. Det visade sig att tidtabellen höll så bra att vi under stora delar av projektet låg ett halvår före i tidtabellen.

I bygget utnyttjade vi prefabricerade väggelement som tillverkats vid vår fabrik. Projektet är en så kallad helhetsentreprenad, vilket betyder att vi hade ansvar också för värme, ventilation och elarbeten.

Bilder: Wikcon och Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy

Finlands vackraste nybyggnad 2023

Kyrkotorget-byggnaden valdes till årets vackraste nybyggnad 2023 i Arkitekturupprorets omröstning. I den öppna omröstningen gavs totalt 1401 röster, varav Kyrkotorget fick hela 42 procent.

Bilder från projektet