Utbyggnad av Lappfjärds daghem, lekpark och renovering av befintligt kök.

Bilder från projektet