Mosebacke skola och daghem i Närpes var ett särskilt utmanande projekt på grund av husets speciella arkitektur. Wikcons hittills största projekt lyckades ändå över förväntan.

Rund form ställde stora krav

Att bygga ett runt hus utan vinklar är utmanande och än mer utmanande blir det när huset har formen av en snäcka. Mosebacke daghem och skola var ett svårt projekt, men på Wikcon gillar vi utmaningar och vi tog oss därför an projektet med iver. Eftersom det inte fanns några hörn att mäta ifrån, så mättes huset upp med hjälp av gps.

Projektet omfattade två delar: dels byggdes den nya runda byggnaden på 2000 m2, och dels renoverades den gamla skolbyggnaden på 2000 m2. Förutom husets form fanns det också andra utmaningar med projektet. Eftersom verksamheten pågick som vanligt i skolan under hela projektet krävdes det noggrann planering för att inte störa skolvardagen. Dessutom bröt coronapandemin ut strax efter att projektet startat. Trots alla utmaningar blev projektet ändå klart i tid och kunden, det vill säga Närpes stad, var nöjd.

Bilder från projektet