Mer utrymme och fin gård när servicehemmet Åldersro renoverades och byggdes ut.

Bättre boende för seniorer

Servicehemmet Åldersro finns i Perus i Kristinestad och har fungerat som ett hem för seniorer i flera årtionden. I november 2022 inledde vi en stor utbyggnad och renovering av hemmet, så att staden skulle kunna erbjuda ännu bättre boende för seniorer.

I oktober 2023 blev den nya delen av servicehemmet klar. Där finns sju nya rum för klienter och ett gemensamt utrymme med en stor terass. I det gemensamma utrymmet ordnas olika typer av program som också övriga seniorer i staden får delta i. Det finns också tillfälliga bäddar för dem som behöver vila emellanåt.
I renoveringen förnyade vi dessutom hela taket på byggnaden, och också gården fick ny stenbeläggning och nya planteringar.

Bilder från projektet