När Stora Enso behövde en grund för sin nya hall i Tjöck gick uppdraget till oss på Wikcon. Grunden blev färdig på bara tio veckor tack vare smart planering.

Prefabricerad armering sparade tid

Projektet påbörjades i april 2022. Då hade situationen med kriget i Ukraina redan orsakat svåra leveransstörningar och skenande priser. Problemet löstes genom att vi kunde köpa in allt järn som behövdes för armeringen redan innan projektet satte igång, och delvis mellanlagra det i vår hall i Petalax. I hallen prefabricerade vi också armeringen, vilket gjorde att arbetet framskred snabbare än det annars hade gjort.
Hallen är en del av Stora Ensos nya kartongfabrik i Tjöck.