Referenser

En del av våra referenser sedan företaget startade år 2005. Klicka på länkarna för mer information och bilder.

 • PAV Oy Ab. Brinken Malax. Nybyggnad av kontor 421 m², verkstad 820 m², biltak 266 m². Färdigställs 2021-2022.
 • Närpes Trä & Metall, nybyggnad av logistikhall och kontor 2200 m². December 2020-april 2021.
 • Mosebacke förskola & skola. Huvudentreprenad. Tillbyggnad förskola, tillbyggnad Mosebackes skola som en spiralformad snäcka, ny ingång och slöjdsal i byggnad A. Totalt 1960 m², färdigställdes 2021. 
 • Kårkulla samkommun, Nybyggnad av arbetscentral i Kristinestad ca 280 m². KVR projekt. Färdigställs 2020.
 • Nummen koulu del 3, Jaktstigen 4 Vasa. KVR projekt. Ny husteknik, inredningar och innertak samt matt- och målningsarbete. Ca 450 m², färdigställdes juni-augusti 2020.
 • Östermark kyrka, Renovering och målning. Nytt golv och husteknik. KRV projekt, mars 2020. 
 • Malax nya serviceboende Malmgården, Huvudentreprenad. Nybyggnad, servicebyggnader ca 2000 m² och anläggning av trädgård 9000 m², 2020.
 • Fjällstuga i Hemavan, 110 m² + loft. Nybyggnation, 2019
 • Närpes HVC Sjukhus och källare, Huvudentreprenad, renovering och utbyggnader ca 4000 m², 2019.
 • Pukinjärven palvelusetelipäiväkoti, KVR entreprenad 800 m², 2018.
 • Rådhusgatan 20 i Vasa, fasad-, balkong- och gårdsplansrenovering, 2017
 • Tjänstemannagården i Vasa, hissinstallation, 2017
 • Svedändan, radhus i Korsholms Böle, 2017
 • Malax Korsnäs Hälsovårdscentral, tandläkar- och läkaravdelningen, inre och yttre renovering 1300m², 2016-2017
 • Urmakaregatan 4 i Vasa, fasadrenovering 2016
 • Wasa Segelförening, renovering av kök och restaurangutrymmen samt nybyggnation av bryggeri 2016
 • Lyran Köpingsvägen 31 Malax, handikappboende. Nybyggnad, renovering, utbyggnad november 2016-oktober 2017
 • Solbackens daghem i Korsholm, platsbyggd utbyggnad i trä med sluss från befintligt daghem, 771m², oktober 2016 - juli 2017
 • Vedhall i Solf, torkanläggning 800m² år 2016
 • Hovikruunu, Hovrättsesplanaden 19 i Vasa. Nytt vattentak 1500m² på 7:e våningen 2016
 • Ängsgården skede 2, radhus Närpes, nyproduktion 6 bostäder färdigställda 2015-2016
 • Mehiläinen Rådhusgatan 13 Vasa, renovering av laboratoriet år 2014
 • Mehiläinen Rådhusgatan 13 Vasa, renovering av kontorsutrymmen 350m² år 2016
 • Klockartorpet Yttermalax, nytt vattentak radhus 1000m² år 2015
 • YA Närpes, Österbottens förbund; renovering av internat 210m² och renovering i huvudbyggnaden, sommaren 2015
 • Bergö skola, nybyggnation, 870 m², mars - december 2015
 • YLE, Brändö Vasa, nyhetsredaktionen 600m², okt 2014 - jan. 2015
 • Folkhälsans hus Rådhusgatan 23 Vasa, underentreprenörsarbete renovering 250m², feb - dec 2014
 • Folkhälsan Smedsby, tvättrumsrenovering 50m², feb - april 2015
 • Renovering av egnahemshus Sundom, två våningar 120m² + 120m², aug 2014 - mars 2015
 • Garage/hall Vikby, nyproduktion 120m², feb - juni 2015
 • Renovering av egnahemshus Vikby 100m², mars - april 2015
 • Övermark skola, nytt tak, nov 2014 - mars 2015
 • Omändringsarbeten vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes juni – augusti 2014
 • Fritidshus i Töjby skärgård, 120 m² 2014
 • Ängsgården skede 1, radhusområde i Närpes centrum 2012-2013
 • Karlsgård, radhusområde i Vasa 2012-2013
 • Bostället Närpes, serviceboende för äldre, nybyggnad 730m² 2012-2013
 • Norra Korsholms skola, nybyggnad 1540m² + ombyggnad 208m² 2012-2013
 • Bostads Ab Malax Smessibacken, nyproduktion av 6 bostäder, Petalax 2011-2012
 • Vasa Universitet, renovering våning 1 & 2, Brändö Vasa 2012
 • Sanering av 11 lägenheter, Bsb Musta Ori, Kristinestad 2011
 • Hall 600m² Närpes, Wallviks Transport 2011 – 2012
 • Renovering av Onkologen skede 3, 830 m² Vasa Centralsjukhus 2011-2012
 • Knattebo daghem renovering och utbyggnad 690+430 m², Malax kommun 2010-2011
 • Vasa Andelsbank, Yttermalax kontor, renovering 160 m² 2010-2011
 • Renovering av Vridläktaren i Öjskogsparken, Närpes hembygdsförening 2010-2011
 • Ventilationshus + renovering av Onkologen skede 2 , 150+325 m², Vasa Centralsjukhus 2010-2011
 • Mehiläinen, Rådhusgatan 13, renovering av våning 1, 450 m² 2010
 • Renovering av Harrström skola, Korsnäs kommun 2010
 • Fasadrenovering, fönsterbyte Rangsby skola, Närpes stad 2010
 • Köksrenovering Malax Hvc, Malax kommun 2009-2010
 • Totalrenovering av gammal bondstuga till kontorsutrymmen 400 m², Röda längan. SÖFUK 2009-2010
 • Utbyggnad, renovering Annahemmet 350+100 m², Korsnäs kommun 2009-2010
 • Molpe UF, takombyggnad och isolering av paviljong 550m² 2009
 • Allt kakel och klinkers, mässhuset Atrium elit Sunnanvik, Vasa 2008
 • Korsnäs kommun, Buketten takrenovering, 440 m² 2008
 • Maprotec, industrihall 800 m² Replot 2008
 • Alvinahemmet, takrenovering 2850 m², Närpes stad 2008
 • Övermark skola, fönsterbyte 150st, Närpes stad 2008
 • Weekend House, bostadsmässhus Emmi Sunnanvik 250m² 2007-2008
 • Maprotec, grundläggande av industrihall 600 m² + tillbyggnad Replot 2007
 • Korsnäs kommun, brandstation. Sanering 230m²+utbyggnad 110m² 2006-2007
 • Fasadrenovering Bostads Ab Westanlid, Korsnäs 2006
 • Varmhall + sociala utrymmen 240m² Malax 2006
 • Takrenovering 600 m² Pixne Hallen Malax kommun 2006
 • Petalax Elbyrå, varmhall 240 m² 2005-2006
 • Molpe UF, takombyggnad serveringshus 550 m² 2005
 • Brandsanering av panncentral Molpe 2005