Wikcon bygger för närvarande en ny lagerterminal och en tvätthall för lastbilar i Lappfjärd för transportföretaget Sampo Prosi.

Början av år 2024 har varit livlig för Wikcon – olika projekt har slutförts och nya har påbörjats. Ett av dessa är byggprojektet som startade i april i Lappfjärd. Det är Wikcons första projekt med transportföretaget Sampo Prosi, som är specialiserat på temperaturreglerade transporter av livsmedel.

Prosi utökar sin verksamhet, och därför byggs en ny terminal för mellanlagring av livsmedel samt en stor tvätthall för lastbilar. Båda kommer att placeras i samma byggnad på cirka 2000 kvadratmeter, som också kommer att ha ett skyddsrum.

Byggarbetena är redan i full gång. För närvarande installeras betongelement och väggarna börjar resa sig. Projektet genomförs som delad entreprenad, och Wikcon agerar som huvudentreprenör för byggdelen. Wikcons del av projektet kommer att vara klart i oktober 2024.