Tidigare referenser

 • S-Market Alko Närpes, nybyggnad av Alkos butik i Närpes, Aug – dec 2022.
 • Kårkulla samkommun, Nybyggnad av arbetscentral i Kristinestad ca 280 m². KVR projekt. Färdigställs 2020.
 • Nummen koulu del 3, Jaktstigen 4 Vasa. KVR projekt. Ny husteknik, inredningar och innertak samt matt- och målningsarbete. Ca 450 m², färdigställdes juni-augusti 2020.
 • Kristinestad dagcenter, nybygge åt Kårkulla dagcenter 250m2, 2019-2020
 • Fjällstuga i Hemavan, 110 m² + loft. Nybyggnation, 2019.
 • Närpes HVC Sjukhus och källare, Huvudentreprenad, renovering och utbyggnader ca 4000 m², 2019.
 • Närpes Grönsaker, takrenovering 1000m2, 2019.
 • Vasa Centralsjukhus, D rakennus, helhetsentreprenad sanering av 1:a – 2:a våningen, 2019.
 • Pukinjärven palvelusetelipäiväkoti, KVR entreprenad 800 m², 2018.
 • Tjänstemannagården i Vasa, hissinstallation, 2017.
 • Svedändan, radhus i Korsholms Böle, 2017.
 • Urmakaregatan 4 i Vasa, fasadrenovering 2016.
 • Wasa Segelförening, renovering av kök och restaurangutrymmen samt nybyggnation av bryggeri 2016.
 • Lyran Köpingsvägen 31 Malax, handikappboende. Nybyggnad, renovering, utbyggnad november 2016-oktober 2017.
 • Solbackens daghem i Korsholm, platsbyggd utbyggnad i trä med sluss från befintligt daghem, 771m², oktober 2016 – juli 2017.
 • Vedhall i Solf, torkanläggning 800m² år 2016.
 • Hovikruunu, Hovrättsesplanaden 19 i Vasa. Nytt vattentak 1500m² på 7:e våningen 2016.
 • Ängsgården skede 2, radhus Närpes, nyproduktion 6 bostäder färdigställda 2015-2016
 • Mehiläinen Rådhusgatan 13 Vasa, renovering av laboratoriet år 2014.
 • Mehiläinen Rådhusgatan 13 Vasa, renovering av kontorsutrymmen 350m² år 2016.
 • Klockartorpet Yttermalax, nytt vattentak radhus 1000m² år 2015.
 • YA Närpes, Österbottens förbund; renovering av internat 210m² och renovering i huvudbyggnaden, sommaren 2015.
 • Bergö skola, nybyggnation, 870 m², mars – december 2015.
 • YLE, Brändö Vasa, nyhetsredaktionen 600m², okt 2014 – jan. 2015.
 • Folkhälsans hus Rådhusgatan 23 Vasa, underentreprenörsarbete renovering 250m², feb – dec 2014.
 • Folkhälsan Smedsby, tvättrumsrenovering 50m², feb – april 2015.
 • Renovering av egnahemshus Sundom, två våningar 120m² + 120m², aug 2014 – mars 2015.
 • Garage/hall Vikby, nyproduktion 120m², feb – juni 2015.
 • Renovering av egnahemshus Vikby 100m², mars – april 2015.
 • Övermark skola, nytt tak, nov 2014 – mars 2015.
 • Omändringsarbeten vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes juni – augusti 2014.
 • Fritidshus i Töjby skärgård, 120 m² 2014.
 • Ängsgården skede 1, radhusområde i Närpes centrum 2012-2013.
 • Karlsgård, radhusområde i Vasa 2012-2013.
 • Bostället Närpes, serviceboende för äldre, nybyggnad 730m² 2012-2013.
 • Norra Korsholms skola, nybyggnad 1540m² + ombyggnad 208m² 2012-2013.
 • Bostads Ab Malax Smessibacken, nyproduktion av 6 bostäder, Petalax 2011-2012.
 • Vasa Universitet, renovering våning 1 & 2, Brändö Vasa 2012.
 • Sanering av 11 lägenheter, Bsb Musta Ori, Kristinestad 2011.
 • Hall 600m² Närpes, Wallviks Transport 2011 – 2012.
 • Renovering av Onkologen skede 3, 830 m² Vasa Centralsjukhus 2011-2012.
 • Knattebo daghem renovering och utbyggnad 690+430 m², Malax kommun 2010-2011.
 • Vasa Andelsbank, Yttermalax kontor, renovering 160 m² 2010-2011.
 • Renovering av Vridläktaren i Öjskogsparken, Närpes hembygdsförening 2010-2011.
 • Ventilationshus + renovering av Onkologen skede 2, 150+325 m², Vasa Centralsjukhus 2010-2011.
 • Mehiläinen, Rådhusgatan 13, renovering av våning 1, 450 m² 2010.
 • Renovering av Harrström skola, Korsnäs kommun 2010.
 • Fasadrenovering, fönsterbyte Rangsby skola, Närpes stad 2010.
 • Köksrenovering Malax Hvc, Malax kommun 2009-2010.
 • Totalrenovering av gammal bondstuga till kontorsutrymmen 400 m², Röda längan. SÖFUK 2009-2010.
 • Utbyggnad, renovering Annahemmet 350+100 m², Korsnäs kommun 2009-2010.
 • Molpe UF, takombyggnad och isolering av paviljong 550m² 2009.
 • Mässhuset Atrium elit Sunnanvik, allt kakel och klinkers, Vasa 2008.
 • Korsnäs kommun, Buketten takrenovering, 440 m² 2008.
 • Maprotec, industrihall 800 m² Replot 2008.
 • Alvinahemmet, takrenovering 2850 m², Närpes stad 2008.
 • Övermark skola, fönsterbyte 150st, Närpes stad 2008.
 • Weekend House, bostadsmässhus Emmi Sunnanvik 250m² 2007-2008.
 • Maprotec, grundläggande av industrihall 600 m² + tillbyggnad Replot 2007.
 • Korsnäs kommun, brandstation. Sanering 230m²+utbyggnad 110m² 2006-2007.
 • Fasadrenovering Bostads Ab Westanlid, Korsnäs 2006.
 • Varmhall + sociala utrymmen 240m² Malax 2006.
 • Takrenovering 600 m² Pixne Hallen Malax kommun 2006.
 • Petalax Elbyrå, varmhall 240 m² 2005-2006.
 • Molpe UF, takombyggnad serveringshus 550 m² 2005.
 • Brandsanering av panncentral Molpe 2005.