Alihankintatyö VEO Oy:lle. Kroksmossenin sähköaseman perustukset Yttermarkissa.

Kuvia projektista