Underentreprenad åt VEO Oy. Ställverksfundament till Kroksmossen i Yttermark.

Bilder från projektet