Wikcon bygger som bäst en ny butik för Jysk i Närpes – ett projekt som går framåt i rask takt. Senare inleds bygget av ett radhus med fyra bostäder i Kristinestad.

Wikcon har haft en hektisk sommar och höst med nya projekt i bland annat Närpes och Kristinestad. Det stora projektet i Närpes handlar om att bygga en ny butik åt möbelkedjan Jysk. Det handlar om en 1500 kvadratmeter stor butiks- och lagerbyggnad med gårdsbutik i stadsdelen Finby. Byggnaden kommer också att innehålla ett befolkningsskydd.

Markarbetena påbörjades i slutet av juli och projektet beräknas vara färdigställt i april-maj 2024. Kontraktet är ett KVR-kontrakt, vilket innebär att Wikcon ansvarar för genomförande, samordning och planering av hela projektet.

Projektet i Kristinestad kommer att bestå av radhus med fyra bostäder för uthyrning och en carport för de boende. Radhuset finns på Koppövägen, och innehåller två lägenheter på 75 m² och två på 55 m².

Projektet har beställts av Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy och kommer, i likhet med Jysk-projektet, att genomföras som ett KVR-projekt. Radhuset börjar byggas i oktober i år och projektet kommer att vara färdigt i november 2024.